Her vil vi besvare de oftest stillede spørgsmål.
Kontakt os gerne ved yderligere spørgsmål.

Produktet

Hvor kan jeg finde information omkring SimTek hegn?

SimTek’s hjemmeside www.simtekfence.com er en god kilde til information. SimTek har i øvrigt litteratur, farveprøver og varespecifikationer til rådighed. Har du brug for disse, ring da venligst til fabrikken på 1-866-648-9336.

Hvad er en dekorativ stenvæg fra SimTek?

SimTek er et revolutionært nyt produkt, som byder på skønhed og bemærkelsesværdig holdbarhed. Det monteres som et hegn. Adskillige års forskning og udvikling har resulteret i et produkt med en kvalitet, der er unik for markedet.

Fortæl mig om SimTek som virksomhed

SimTek har hovedkvarter i Orem, Utah, hvor hovedkontoret og produktionen er placeret. Forskningen begyndte i 2002, hvor adskillige teknologiske gennembrud førte til det design og den produktion, man i 2005 præsenterede på markedet som SimTek’s dekorative stenvæg.

Hvilket materiale er SimTek hegn lavet af?

SimTek’s produkter er støbt af sollysstabiliseret polyethylen. Al forstærkende stål er galvaniseret. Polyethenen leverer en exceptionel holdbarhed, levetid samt modstandsdygtighed. Beholdere af polyethen benyttes ofte til opbevaring af benzin og andre ætsende stoffer. SimTek hegn er modstandsdygtige overfor organiske processer, ultraviolet lys, næsten alle kemikalier og andre forhold, der ofte spiller ind i nedbrydningen af andre hegn og lignende produkter. Kort sagt, polyethylen er robust – det holder.

Hvilke muligheder er der for farvevalg?

SimTek hegn findes i seks smukt designede graniteffekt-farver. Alle stolper, paneler, stolpehatte,låger og øvrigt tilbehør fås alle i disse seks matchende farver: brun-granit, beige-granit, grå-granit, sort-granit, ørken-granit og hvid-granit.

Hvilke muligheder er der for valg af størrelse?

SimTek leveres for øjeblikket i 3’ eller 6’ høje paneler. Alle stolper leveres i samme størrelse, men kan skæres til, hvis der er behov for at regulere højden.

Kan jeg skifte mellem flere panelstørrelser?

Ja, SimTek tilbyder en ”gap filler” som er designet til at passe ind i siden på stolpen over et 3’ panel, når der skiftes mellem 3’ og 6’ paneler.

”Gap fillers” fås i alle 6’-farver, og er således tilpasset farven på resten af dit hegn.

Særlige egenskaber

Hvor holdbar er SimTek?

SimTek hegn er:

  • Uimodtagelige over for vand, de fleste almindelige kemikalier, saltkorrosion og alger.
  • Modstandsdygtig overfor slag og stød. Tennisbolde, golfbolde, sten og andre lignende genstande vil ikke høre skade på hegnet.
  • Yder lige godt i varmt og kold klima, ved kraftigt sollys og høj luftfugtighed.

Hvordan klarer hegnet stærk vind?

SimTek hegn vil kunne modstå vind op til 50 m/s samt vindstød op til 58 m/s.

Har vedvarende sollys, deraf følgende varme og ultraviolette stråler nogen effekt på et SimTek hegn?

SimTek er udviklet til at kunne modstå temperaturer fra -40 til 60 ºC. Man vil opleve, at farven på sit SimTek hegn famler minimalt, idet det indeholder UV-12 inhibitorer, der bekæmper ultraviolette stråler fra solen. De fleste andre hegn på markedet indeholder op til UV-8 inhibitorer.

Hvor godt blokerer et SimTek hegn for lyd?

SimTek hegn fungerer fremragende som lydbarrierer. Betragter man en flere meter bred betonvæg som en 100 % lydbarriere, vil SimTek blokere 98 % direkte lyd, mens træ tilsvarende blokerer 75 %.

Hvad er mulighederne for at fjerne graffiti?

SimTek kan modstå graffiti. SimTek er blevet testet til at modstå adskillige typer af graffiti, hvoraf de fleste kan fjernes med en højtryksrenser. Enkelte typer maling kræver dog brug af simpel karburatorrens. Spray det på, og lad det virke et par minutter, mens malingen løser sig – derefter kan det fjernes med en højtryksrenser.

Hvad med aflejringer fra sprinklere, alger, mos og ukrudtsfjernere?

Aflejret kalk fra sprinklere, alger og mos kan fastsætte sig til overfladen af et SimTek hegn, men kan ligeledes renses af med en højtryksrenser. Ukrudtsfjerner har ingen betydelig effekt på hegnet. Det kræver gentagende, jævnlig brug for at ukrudtsfjerner vil begynde at efterlade et svagt synligt spor på hegnets overflade.

Har termitter, andre insekter og organisk materiale nogen effekt på SimTek?

Termitter og andre insekter har ingen effekt på et Simtek hegn. Udsættes det for alkalisk eller sur jord, kan dette have en lille effekt på hegnet.

Låger og tilbehør

Er det muligt at montere låger?

Ja. SimTek tilbyder konstruerede låger med længder i både 4’ og 6’, begge 6’ høje. Der er mulighed for at kombinere forskellige låger til åbninger på henholdsvis 4’, 6’ , 8’, 10’ og 12’. Lågerne har galvaniserede stålrammer, som er indbygget i lågen. Lågerne leveres i fuldstændig færdigsamlede og kræver blot enkel montering af tilbehør.

Hvad med tilbehør til lågerne?

Hængsler til SimTek låger er udstyret med et fjederaktiveret, selv-lukkende design. Låsefunktionen kan betjenes fra begge sidder af lågen.Mulighede skudrigler i bunden af hegnet kan fastholde den side af lågen, hvor der ikke er monteret hængsel. Al tilbehør til SimTek låger er lavet af rustfrit stål dækket med pulverfarve-belægning; al tilbehør er lavet af det fineste stål med holdbar overfladebehandling.

Tilbehør til lågene fastgøres til det indbyggede metal i låge-stolperne eller lågerne og sikrer således en solid fæstning (stål til stål).

Kan jeg justere lågen efter installation?

Ja. SimTek hængsler er justerbare både vertikalt og horisontalt, så der er aldrig brug for at afmontere tilbehøret. Alt hvad der kræves til justering er en unbrakonøgle.

Er det muligt at montere en låge fra andre producenter end SimTek?

Ja, låger fra andre producenter er mulige at montere til en SimTek låge-stolpe. Typiske størrelser samt vægt skal være tilpasset til de fabrikerede specifikationer, og tilbehøret skal monteres korrekt til alle stolper.

Beton-stolpesko og tilbehør

Kan jeg montere SimTek stolper og paneler til en cementeret overflade?

Ja, SimTek har udviklet en beton-stolpesko i stål, designet til montering på enten en minimum 8’’ bred cementvæg eller en flad cementoverflade, som f.eks. en indkørsel. Beton-stolpesko boltes til stolperne hvilke skæres til, således at der dannes et fladt underlag. Sammen med den indre struktur af stål i stoplen sikres en holdbart stål-til-stål fæstning.

Brug af stolpesko udmærker sig med samme standarter for vindbelastning som stopler monteret direkte i jordbund. Der findes desuden en skjuler, fremstillet i respektive farver af støbt polyethylen, som kan tilvælges for at skjule bund samt bolte fra de anvendte stolpesko.

Hvad er muligheden for dekorationer i metal (ornamentalt, dekorativt tilbehør)?

SimTek leverer ikke dekorativt metal fra fabrikken til vores hegn. Anskaffer du dekorativt metal til dit hegn, kan det bruges med vores 3’-paneler eller i stedet for et 6’- eller 3’-panel.

Bestil et Simtek-hegn

Hvilke artikler skal jeg bestille?

Hvis stolperne til dit hegn skal monteres i fast jordbund, skal du bestille en stolpe, et panel, en stolpehat samt to monteringsbeslag for hver 6’-sektions, der ønskes. Du skal desuden bestille en stolpe pr. ende af hver hegn-side. SimTek tilbyder i vores sortiment fire forskellige typer af stolper: linje-, ende-, hjørne-, og låge-stolper. Hvis du som alternativ vælger at montere på en cementeret overfalde, skal du bestille en stolpe, et panel, en stolpehat samt en stolpesko og skjuler hertil.

Hvad er en linje-stolpe?

En linje-stolpe er en type stolpe, der bruges mellem to paneler indenfor en af hegnets sider. SimTek hegn opsættes ved hjælp af not/fer-metode. En linje-stolpe har således to fordybninger (false), der løber fra bund til top, hvori et panel kan fastgøres på hver side af stolpen.

Hvad er en hjørne-stolpe?

En hjørne-stolpe er en stolpe specificeret til at to paneler kan fastgøres i en 90º vinkel. En hjørne-stolpe benyttes således til at danne et hjørne mellem to sider af hegnet.

Hvad er en ende-stolpe?

En ende-stolpe er fremstillet med kun en false i stolpens ene side, hvori et panel fastgøres. En ende-stolpe benyttes, hvor det ønskes at slutte en side af et hegn – f.eks. hvis dit hegn skal ende op til et hus, en port eller lignende.

Hvad er en låge-stolpe?

En låge-stolpe er en kraftig stolpe forstærket med stål, som benyttes ved montering af en låge. Låge-stolper skal grundigt fastgøres for at kunne yde den nødvendige støtte til en låge.

Hvad er et støttebeslag og hvad bruges det til?

Et støttebeslag benyttes til at holde hegnets paneler fast i stolpens dertil indrettede fordybninger i stolpens sider. Du skal bruge to støttebeslag pr. panel, eller to pr. linje-stolpe, to pr. hjørne-stolpe, én pr. ende-stolpe og én pr. låge-stolpe.

Støttebeslag er ikke nødvendige, hvis hegnet skal monteres på beton eller cement. Panellet kan monteres direkte på det cementerede underlag eller på skjuleren til stolpesko, hvis disse er valgt monteret.

Hvad når det kommer til låger?

Når du bestiller en låge, skal der bestilles en låge-stolpe pr. ønsket låge. Når der skal monteres en enkelt-låge på 4’ eller 6’, benyttes en ende-stolpe som lågen kan fastsættes til. Al nødvendig tilbehør vil være inkluderet med lågen, når den bestilles. Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt, at du får specificeret, hvorvidt du ønsker en enkel- eller dobbelt-låge, i forhold til hvilket tilbehør, der skal medfølge. Skudrigler er ikke inkluderet i det nødvendige tilbehør og skal bestilles separeret, hvis det ønskes.

Hvor finder jeg mere information vedrørende bestilling af SimTek hegn?

Skulle du have spørgsmål eller brug for hjælp til din bestilling, er du meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Montering og garanti

Hvorledes med monteringen?

SimTek har mange forhandlere samt installatører rundt om i landet. Kontakt venligst SimTek for at finde en forhandler nær dig.

Kan jeg selv montere mit SimTek hegn?

Ja. SimTek er meget brugervenligt, hvis man er gør-det-selv-typen. Sørg for at sikre dig, at alle lokale forholdsregler for opsætning af hegn tages i betragtning, herunder den nødvendige dybde hvormed stolperne skal placeres, hvis hegnet eksempelvis opsættes på cement. Den mest tidskrævende del af arbejdet ligger i at grave hullerne til stolperne, samt at fæstne disse i cementen. Stolper og paneler håndteres nemt og problemfrit, når de installeres derhjemme. En komplet trinvis instruktion til montering findes på SimTek’s hjemmeside og bør gennemses forud for monteringen.

Hvordan aktiverer jeg min SimTek-garanti?

Når dit SimTek hegn er monteret, bedes du venligst besøge siden for garanti-registrering på vores hjemmeside, hvor dit SimTek hegn registreres.

Hvilke dele af mit SimTek hegn er dækket af garantien?

SimTek er inddækket af livslang garanti. ”SimTek Fence garanterer, at alle produkter vil være uden fabrikationsfejl med livslang garanti for den oprindelige slutkøber, eller så længe den oprindelige slutkøber ejer og bebor den ejendom, hvorpå produktet i første omgang installeres. ”

Producentens garanti gælder ikke for installation. En komplet udgave af SimTek Fence Warranty Certificate findes på hjemmesiden under siden ”Produktinformation”.

Findes der undtagelser i garantien?

Ja. Garantien dække ikke skader, hvor der er tale om misbrug, hærværk, uautoriserede reparationer og modifikationer, overmaling, forsømmelse, uheld, ukorrekt installation og brug, mv.

Installationen vil normalt være dækket af garanti hos kompetente og professionelle installatører.

Vedligeholdelse og levetidsomkostninger

Hvorledes med vedligeholdelse?

SimTek hegn kræver under normale omstændigheder ingen vedligeholdelse.

Hvordan er de langsigtede levetidsomkostninger for mit SimTek hegn?

I modsætning til andre typer af hegn og dekorative stenvægge, som kræver vedvarende vedligeholdelse og andre omkostninger, kræver SimTek ikke andet end din førstegangs-investering. Dette betyder, at SimTek nemt bliver det mest rentable produkt, du nogensinde kommer til at investere i.

Bemærkning til forbrugeren: Detaljerede specifikationer, produkt- og installations-DVD’er samt instruktioner til installation på skrift er mulige at erhverve sig ved kontakt til SimTek’s hovedkontor eller på hjemmesiden, simtekfence.com.

 

Vigtige forudsætninger: For at sikre at kvaliteten af din montering stemmer overens med standarten og kvaliteten på SimTek’s produkter, anbefaler vi, at man ser vores 14 minutter lange installationsvideo samt læser vores installations-instruktion, forud for monteringen.